معنی و ترجمه کلمه saclike به فارسی saclike یعنی چه

saclike


)saccate(کيسه مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها