معنی و ترجمه کلمه sacred cow به فارسی sacred cow یعنی چه

sacred cow


شخص مصون از انتقاد،گاو مقدس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها