معنی و ترجمه کلمه sacrifice به فارسی sacrifice یعنی چه

sacrifice


عقيقه ،از دست دادن ،قربانى براى شفاعت ،قربانى دادن ،فداکارى کردن ،قربانى کردن جانبازى
قانون ـ فقه : قربانى
بازرگانى : قربانى کردن
ورزش : قربانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها