معنی و ترجمه کلمه sad coloured به فارسی sad coloured یعنی چه

sad coloured


سياه ،تيره رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها