معنی و ترجمه کلمه saddle horse به فارسی saddle horse یعنی چه

saddle horse


اسب سوارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها