معنی و ترجمه کلمه sadistic به فارسی sadistic یعنی چه

sadistic


)sadist(ساديست ،کسيکه از زجر ديگران لذت ميبرد
روانشناسى : ازارگرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها