معنی و ترجمه کلمه safe distance به فارسی safe distance یعنی چه

safe distance


فاصله بى خطر
علوم نظامى : مسافت امن اطراف مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها