معنی و ترجمه کلمه safe guard به فارسی safe guard یعنی چه

safe guard


نگهدارى
علوم مهندسى : حفاظت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها