معنی و ترجمه کلمه safe house به فارسی safe house یعنی چه

safe house


خانه امن( خانه ايکه توسط گروههاى زيرزمينى و براندازى براى عمليات مخفى انتخاب ميشود)
علوم نظامى : خانه امن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها