معنی و ترجمه کلمه safe loads tables به فارسی safe loads tables یعنی چه

safe loads tables


عمران : جداول بارهاى مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها