معنی و ترجمه کلمه safe yield به فارسی safe yield یعنی چه

safe yield


بده قابل اطمينان
عمران : بده قابل برداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها