معنی و ترجمه کلمه safe-conduct holder به فارسی safe-conduct holder یعنی چه

safe-conduct holder


قانون ـ فقه : مستامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها