معنی و ترجمه کلمه safeguard به فارسی safeguard یعنی چه

safeguard


نگهدارى کردن ،حفاظت کردن ،مامور حفاظت پرسنل و يا اموال ،حفاظ،پناه ،حفظ کردن ،حراست کردن ،تامين کردن ،امن نگهداشتن
علوم نظامى : قفل حفاظتى يا تامين دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها