معنی و ترجمه کلمه safety bolt به فارسی safety bolt یعنی چه

safety bolt


ضامن
علوم نظامى : تفنگ ضامن دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها