معنی و ترجمه کلمه safety device به فارسی safety device یعنی چه

safety device


دستگاه ضامن ،ضامن
علوم نظامى : خار ضامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها