معنی و ترجمه کلمه safety factor به فارسی safety factor یعنی چه

safety factor


ضريب تامين
علوم نظامى : عامل تامين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها