معنی و ترجمه کلمه safety fork به فارسی safety fork یعنی چه

safety fork


علوم نظامى : دوشاخه امنيت ،گيره ضامن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها