معنی و ترجمه کلمه safety fork به فارسی safety fork یعنی چه

safety fork


علوم نظامى : دوشاخه امنيت ،گيره ضامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها