معنی و ترجمه کلمه safety fuse به فارسی safety fuse یعنی چه

safety fuse


علوم مهندسى : فيوز ايمنى
الکترونيک : فيوز
معمارى : فيوز اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها