معنی و ترجمه کلمه safety gap به فارسی safety gap یعنی چه

safety gap


الکترونيک : دهانه حفاظت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها