معنی و ترجمه کلمه safety lock به فارسی safety lock یعنی چه

safety lock


قفل ضامن ،قفل بى خطر مخصوص حفظ محلى از خطر دستبرد،ضامن اسلحه
علوم نظامى : چفت ضامن سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها