معنی و ترجمه کلمه safety motive به فارسی safety motive یعنی چه

safety motive


روانشناسى : انگيزه ايمنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها