معنی و ترجمه کلمه safety precaution به فارسی safety precaution یعنی چه

safety precaution


ورزش : پيش بينيهاى احتياطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها