معنی و ترجمه کلمه safety stock به فارسی safety stock یعنی چه

safety stock


بازرگانى : موجودى تضمينى ،موجودى ذخيره انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها