معنی و ترجمه کلمه safety-valve به فارسی safety-valve یعنی چه

safety-valve


دريچه اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها