معنی و ترجمه کلمه safflower seed oil به فارسی safflower seed oil یعنی چه

safflower seed oil


شيمى : روغن دانه گلرنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها