معنی و ترجمه کلمه safflower به فارسی safflower یعنی چه

safflower


گلرنگ ،(گ.ش ).کافشه ،کافيشه ،گاجره ،گل رنگ
شيمى : کافيشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها