معنی و ترجمه کلمه sageittal suture به فارسی sageittal suture یعنی چه

sageittal suture


درز سهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها