معنی و ترجمه کلمه sagfety island به فارسی sagfety island یعنی چه

sagfety island


)=safety zone(بلندى وسط خيابان مخصوص عابرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها