معنی و ترجمه کلمه sagging به فارسی sagging یعنی چه

sagging


علوم هوايى : تاب برداشتن کشتى هوايى در اثر وجود نيروهاى بسمت بالا در دو انتها و يا عدم نيروى برا در مرکز
علوم نظامى : انحناى کيل ناو از وسط
علوم دريايى : تنش انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها