معنی و ترجمه کلمه sagittal plane به فارسی sagittal plane یعنی چه

sagittal plane


ورزش : صفحه سهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها