معنی و ترجمه کلمه sagittate(d) به فارسی sagittate(d) یعنی چه

sagittate(d)


پيکانى ،مانند سر تير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها