معنی و ترجمه کلمه sail area به فارسی sail area یعنی چه

sail area


ورزش : سطح بادبان
علوم نظامى : قسمت بادگير کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها