معنی و ترجمه کلمه sail close to the wind به فارسی sail close to the wind یعنی چه

sail close to the wind


(مج ).اندکى از اصول تجاوز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها