معنی و ترجمه کلمه sailable به فارسی sailable یعنی چه

sailable


قابل کشتيرانى ،دريارو،قابل سوارى دردريا،قابل هوابرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها