معنی و ترجمه کلمه sailing boat به فارسی sailing boat یعنی چه

sailing boat


علوم نظامى : قايق بادبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها