معنی و ترجمه کلمه sal ammoniac به فارسی sal ammoniac یعنی چه

sal ammoniac


علوم مهندسى : نمک امونياک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها