معنی و ترجمه کلمه sal ammoniac به فارسی sal ammoniac یعنی چه

sal ammoniac


علوم مهندسى : نمک امونياک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها