معنی و ترجمه کلمه salary increase به فارسی salary increase یعنی چه

salary increase


افزايش حقوق ،اضافه حقوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها