معنی و ترجمه کلمه salchow به فارسی salchow یعنی چه

salchow


ورزش : پرش از لبه داخلى يک پا با چرخش کامل درهوا و برگشت روى لبه خارجى پاى ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها