معنی و ترجمه کلمه sale by auction به فارسی sale by auction یعنی چه

sale by auction


قانون ـ فقه : فروش به وسيله حراج ،حراج

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها