معنی و ترجمه کلمه sale commission به فارسی sale commission یعنی چه

sale commission


بازرگانى : کارمزد فروش

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها