معنی و ترجمه کلمه sale department به فارسی sale department یعنی چه

sale department


بخش فروش
بازرگانى : قسمت فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها