معنی و ترجمه کلمه sale maximization به فارسی sale maximization یعنی چه

sale maximization


به حداکثر رسانيدن فروش
بازرگانى : ماکزيمم فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها