معنی و ترجمه کلمه sale of coins against other coins به فارسی sale of coins against other coins یعنی چه

sale of coins against other coins


قانون ـ فقه : بيع صرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها