معنی و ترجمه کلمه sale or return به فارسی sale or return یعنی چه

sale or return


فروش يا عودت
بازرگانى : فروش يا اعاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها