معنی و ترجمه کلمه sale quota به فارسی sale quota یعنی چه

sale quota


بازرگانى : سهميه فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها