معنی و ترجمه کلمه salep به فارسی salep یعنی چه

salep


( )saleb(گ.ش ).سحلب ،ثعلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها