معنی و ترجمه کلمه sales contract به فارسی sales contract یعنی چه

sales contract


بازرگانى : قرارداد فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها