معنی و ترجمه کلمه sales expectations به فارسی sales expectations یعنی چه

sales expectations


بازرگانى : فروش مورد انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها