معنی و ترجمه کلمه sales for the account به فارسی sales for the account یعنی چه

sales for the account


فروش نسيه
بازرگانى : فروش مدت دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها