معنی و ترجمه کلمه sales promotion به فارسی sales promotion یعنی چه

sales promotion


تبليغ جهت فروش ،افزايش فروش از راه تبليغات ،تبليغ فروش
بازرگانى : افزايش فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها